Samstag, 27. Februar 2016

N° 1674


~ Virgis Version ~

body ♥
!! N e w ♥ hair; TRUTH HAIR Polilla ♥ N e w !! - Uber -

outfits ♥
!! N e w ♥ shirt: -Thalia Heckroth- Shena Top ♥ N e w !! 
!! N e w ♥ pants: Bishes Inc ~ Skinny Jeans ♥ N e w !! 
!! N e w ♥ shoes: [VALE KOER] FAIRYTALE PLATFORMS ♥ N e w !! - Uber -

pose ♥
!! N e w ♥ RK Poses. - Neva ♥ N e w !! 

Kiss Gini & Lönchen