Freitag, 22. April 2016

N° 1738


body
♥ hair: +elua+ Kira

outfit
!! N e w ♥ jacket: [ Excellence ] Polten - Shiny Shabby -
!! N e w ♥ pants: [ Excellence ] Overalls - Shiny Shabby -

pose
!! N e w ♥ Le Poppycock *Shelter* Couples Pose - MOM -

Kiss ♥ Pedro & Lona