Freitag, 29. April 2016

N° 1748!! N e w ♥ shirt& pants: shine by [ZD] MEEKA SHIRT & SHORTS - Black Fashion Fair 2016 -
+

!! N e w ♥ earrings: Kibitz - Kandra earring  - Shiny Shabby -
!! N e w ♥ necklace: Kibitz - Kandra necklace  - Shiny Shabby -
+
deco
!! N e w ♥ Kalopsia - Madeleine's Wood Box - Uber´s -
!! N e w ♥ Kalopsia - Madeleine's Bucket Hangers - Uber´s -
+
pose
!! N e w ♥ RK Poses. Book of love
+
Danke meine Gini für unser wunderbare Freundschaft 
Virgi & Lona