Freitag, 22. Juli 2016

N° 1836


hair: .Shi : Juxta . - Hairfair 16 -

!! N e w ♥ dress: Kaithleen's T-shirt Dress - Shiny Shabby -

!! N e w ♥ pose: RKPoses - Annan - Shiny Shabby -

Virgi ♥ Lona